به لینیم دا

ئیدی له دوای خوشه ویستیمان

شیعر نه لیم!!!

ئا خر!!!

دوای رویشتنت

زور زور  زور 

دلم لیم توره بو

قه له م له ده فته ر بیزار بوو

به لام

کاتی سیر ده که م

نیشتمانم ئه ویش وه کوو تو

به شوو دراوه

ئیدی بو وه لاته کیشم

شیعر نه لیم.

+ نوشته شده توسط حمیدخون دل در دوشنبه یکم اسفند 1390 و ساعت 0:14 |
دیسان شه و هاتو

چاوه کانم به یادی تو

وه کو چرایکی بی نوت پرته پرت ده که ن

دیسان شه و هاتو شه وگار نه بونی تو

(سوپرایز)ده کا

نازانم؟؟؟

تی ناگه م؟؟؟

تو رویشتی بی مال ئاوای

گوتت :ده گه ریمه وه!!!

منیش هه ر چاوه ریتم و بو پیشوازیت.

به سه وه ته ی، ئه وین

ده فته ری ،شیعری شیتانه

جانتایک،پرله وه فا

باوه شه،گول وجامی له شرابی خوشه ویستی

به لام ده ترسم کاتی بگه ری ته وه

خوره تاو ده م به کهل وستا بی!!

بالنده کان به ره و  هیلانه که یان  ری کوتبن

گه لای دره خته کان  وه ریبیت 

مه لی خوشه ویستی بو دیاری تر سه فه ر کردبیت

ئه وکاته خوت ده زانی!؟

زور درنگه

                            زور

                                        زور

                                                                    زور

                                                                                                                     حه مید خون دل

دوباره شب شد

چشمانم به یاد تو مثل فانوسی بی نفت پرت پرت میکنند

دوباره این شب دراز نبودن تورا سور پرایز می کند

نمی دانم ؟؟؟

متوجه نمی شم؟؟؟

تو رفتی بدون خدا حافظی

گفتی :بر می گردم

منم چشم به راه تو برای استقبالت

بایک سبد ،عشق

دفتری، شعردیونه وار

ساکی ،پرزوفا

اغوشی،پراز گل وجامی ازشراب عشق

ولی می ترسم وقتی برگردی

هنگام غروب خورشید پشت کوه باشد

پرنده ها به سوی لانه ی خود راهی شده باشند

کبوتر دوست داشتن به سرزمین دیگری سفر کرده باشد

اون وقت خودت خوب میدانی

خیلی دیر است    خیلی      خیلی            خیلی

+ نوشته شده توسط حمیدخون دل در دوشنبه بیست و ششم دی 1390 و ساعت 23:14 |
خوشه ویستم!!!


ئه ونده خوشم ئه وی

گه ربوم بکری!!!


ته واوی کات ژمیره کان

به ره و دواوه راده کیشم

تاوه کوجاران

له بر چاوه پرفرمیسکه کانما

بالای به ژنت بکه م به بتی خوه شه ویستی

و کرنوش بو تو به رم

به لام

سه د به لام

مخابن!!!               (حه میدخون دل)

کات ژمیر=ساعت   کرنوش=تعظیم    مخابن=افسوس

+ نوشته شده توسط حمیدخون دل در شنبه هفدهم دی 1390 و ساعت 21:9 |


Powered By
BLOGFA.COM


تا وه زلف و روی تو ته ماشامه ن ئه دای نمای فه رز سبحو عیشامه ن